Historian havinaa…

Hajakanmaan yhteismetsä, silloiselta nimeltään Hajakanmaan asutusyhteismetsä, perustettiin maalunastuslautakunnan päätöksellä 28.2.1950 ja merkittiin maarekisteriin 9.10.1952.

Sodanjälkeisen asutustoiminnan yhteydessä perustetut asutusyhteismetsät eivät suinkaan olleet ensimmäisiä yhteismetsiä maassamme, sillä niitä oli perustettu jo aikaisemmin isonjaon yhteydessä.

Yhteismetsän hallinnosta oli säädetty 1952 annetussa laissa ja erityisesti asutusyhteismetsiä koskeva laki annettiin 1958.

Yhteismetsistä annettua lainsäädäntöä on sittemmin muutettu useita kertoja, koskien lähinnä osuuksien järjestelyä lohkomis- ja halkomistoimitusten yhteydessä, niiden lunastamismahdollisuuksia sekä osakkaiden äänioikeuden käyttöä.

Kokonaan uusi yhteismetsälaki, joka tuli koskemaan sekä aiemmin perustettuja yhteismetsiä kuin myös asutusyhteismetsiä annettiin vuonna 1969 ja laki astui voimaan 1.1.1970.

Kahden vuosikymmenen aikana oli tultu yhteiskunnan kehityksen myötä jälleen uuteen tilanteeseen, jossa tarvittiin lakimuutosta. Niinpä vuoden 1991 alussa annettiinkin jälleen kokonaan uusittu laki yhteismetsistä. Laki, jonka mukaan yhteismetsät nyt toimivat, astui voimaan 1.3.2003.