Hajakanmaan yhteismetsä suorittaa puunhakkuuta ja metsänhoitotöitä Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaan metsäasiantuntijan johdolla.
Vuotuinen puunhakkuumäärä on noin 5000 k-m3. Hoitokunta kilpailuttaa puunmyynnin ja kilpailutuksen jälkeen valitaan yhteismetsälle sopivin tarjous.
Metsänhoitoyhdistys hoitaa metsänhoitosuunnitelman mukaiset taimikon hoidot ja muut tarvittavat työt.