Hajakanmaan yhteismetsän osakaskunnan asioita hoitaa kuusijäseninen hoitokunta. Hoitokuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • hoitokunnan puheenjohtaja Timo Suopuro

  • hoitokunnan jäsenet Arto Rinne (vp), Ville-Veikko Lehtimäki, Tatu Kiviniemi, Antti Aukia, Marjatta Toivonen

  • hoitokunnan sihteerinä toimii metsäasiantuntija Markku Kolehmainen

Hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta aina tarvittaessa ohjesäännön mukaisesti.

Ota yhteyttä hoitokuntaan.