Yhteismetsä tarjoaa osakkailleen hyvät mahdollisuudet sienestykseen, marjastukseen, kalastukseen ja metsästykseen. Yhteismetsän alueella on useita omia kalaisia lampia. Päivän päätteeksi voi saunoa ja viettää aikaa Hauklammen pirtillä.

Pienriistan metsästysoikeudet yhteismetsän alueella on jätetty vain osakkaille ja heidän seurassaan oleville vieraille. Hirvieläinten metsästysoikeus on vuokrattu Pyhäjärven metsästysseuralle. Myös osakkaille on varattu tietty kiintiö metsästysseurueeseen. Hoitokunta päättää metsästykseen osallistumisesta.