Hajakanmaan yhteismetsän hallinto

Hajakanmaan yhteismetsän osakaskuntaa hallinnoi kuusijäseninen hoitokunta, jonka sihteerinä toimii metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija. Hoitokunnan jäsenen toimikausi on 2 vuotta.

Hoitokunta päättää metsänhoitosuunnitelman mukaisista metsähakkuista ja muista toimintasuunnitelman mukaisista asioista, jotka eivät kuulu osakaskunnan kokouksen päätettäviksi. Hoitokunta kutsuu koolle osakaskunnan kokoukset ja tiedottaa osakkaitaan.

Hajakanmaan yhteismetsän osakaskunta kokoontuu hoitokunnan kutsusta vähintään 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään ja päätetään ohjesäännön mukaisista asioista.